Lösenordsfiske via falsk Wilma-sida

Det har kommit till Wilma-leverantörens kännedom att en utomstående part har gjort en kopia på en kommuns/läroanstalts Wilma-inloggningssida. Man försöker därmed samla in användarnas användarnamn och lösenord. Kopian av inloggningssidan ser i övrigt identisk ut med den riktiga Wilma-sidan, med undantag av att .fi-ändelsen är ändrad.

 

För närvarande finns ett känt fall, alltså att en kommun/läroanstalt är drabbad. Det är ändå skäl att vara förberedd på att liknande kan förekomma även i andra kommuner/läroanstalter.

 

Wilma-leverantören Visma har vidtagit förebyggande åtgärder i samarbete med olika myndigheter, för att avlägsna den falska webbsidan. Lösenordsfiske och missbruk av Wilma-lösen leder alltid till brottsanmälan, så även i det här fallet.

 

Försäkra dig om att du är på rätt Wilma-sida

  • Googla inte adressen, utan använd den som du fått från läroanstalten
  • Kontrollera att webbadressen slutar på kommunen.inschool.fi
  • Spara rätt adress (kommunen.inschool.fi) i webbläsaren och använd Wilma via den i fortsättningen

 

Om du misstänker att dina Wilma-koder hamnat i fel händer, byt genast lösenord enligt de instruktioner som du får från din läroanstalt.